مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد

فاطمه و امیرعلی اسامی پرطرفدار اصفهانی‌ها در سال 96

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در دو ماه اول سال گذشته تعداد 13 هزار و 704 نوزاد و در دوماهه اول سال 96 تعداد 13 هزار و 764 نوزاد در اصفهان متولد شدند.

آخرین اخبار