از کلید تدبیر تا امید به آفتاب تابان؛

برجام با زندگی مردم چه کرد!

هیچ کس منکر تاثیر رفع تحریم بر فضای ایران نیست ولی گره زدن سیاست با معیشت مردم نیز در اصول حاکمیت نباید جای داشته باشد. رسانه ها اگر گزارش یا تحلیلی نوشته اند بر مبنای آمار و ارقامی بوده توسط منابع دولتی اعلام شده و آمار اگر صحیح باشد، دروغ نمی گوید.

آخرین اخبار