فرماندار اصفهان:

مبارزه با بیماری سالک در دستور کار دستگاه‌های اجرایی اصفهان قرار گیرد

فرماندار اصفهان گفت: مبارزه با بیماری سالک باید به طور ویژه در دستور کار دستگاه‌های اجرایی اصفهان قرار گیرد و مسئولان در این زمینه اقدامات موثری در دستور کار قرار دهند.

آخرین اخبار