از مدافع حرم تا مامور مبارزه با فساد

شغل جدید نمایندگان ادوار مجلس نهم چیست؟

فعالیت پس از دوران نمایندگی، دغدغه این روزهای نمایندگان ادوار مجلس نهم است. با پایان کار مجلس نهم صندلی‌های سبز نمایندگان تغییر رنگ می‌دهد؛ یکی به فعالیت گذشته، یکی…

آخرین اخبار