از عصر امروز و با ورود سامانه به آسمان اصفهان؛

باران بهاری سه روز میهمان نصف جهان است

بهار امسال از همان ابتدا با بارش باران در مناطق مختلف استان اصفهان شروع شد و از عصر امروز این بارندگی به مدت ۳ روز ادامه پیدا می کند.

آخرین اخبار