کیفیت شیر توزیعی در مدارس اصفهان؛ از شعار تا واقعیت

کیفیت شیر در حال توزیع در مدارس اصفهان از دید مصرف کنندگان، یعنی همان دانش‌آموزان از کیفیت بسیار پائینی برخوردار است، در حالی که مسئولان به کیفیت بالا شیر و استقبال زیاد دانش‌آموزان اذعان دارند.

آخرین اخبار