از ساعات اولیه یوم الله 22 بهمن؛

اصفهان یک پارچه فریاد شد

آرام آرام بر تعداد جمعیت زنان و مردانی که به عشق روح الله، رهبری و به عشق انقلابی که بعد از گذشت سال ها درختی جوان و تنومند شده از مسیرهای مختلف قدم به میدان می گذارند تا همراه با دیگر مردم این شهر ندای استقلال آزادی جمهوری اسلامی سر دهند.

آخرین اخبار