گزارش ویژه از اکران یک فیلم مشکل دار در ماه رمضان؛

پاداش برای مسخره کردن مناسک دینی!

کمال تبریزی در این فیلم شوخی های غیرقابل قبولی با یکی از فروعات بسیار مهم دین یعنی مساله حج می کند و حال آن که عظمت و اهمیت حج چنان است که در اکثر ادعیه مشهور ماه مبارک رمضان از آرزوی بندگان و درخواست آن ها برای توفیق به تشرف خانه خدا سخن به میان می آید.

آخرین اخبار