از حق وتو تا تجارت؛

فرود اژدهای زرد در اقتصاد ایران

اقتصاد چین در حال فروپاشی است، کشوری که بزرگترین خریدار نفت و سنگ آهن خام از ایران و فروش محصولات واسطه ای از جمله سنگ آهن فراوری شده با قیمتی گزاف به ایران بود، حال به نفس نفس افتاده است. این کشور که این روزها حال خوشی نداشته و بورس آن سقوط های بدی را پشت سرگذاشته در دوران پسابرجام در ایران دنبال چه می گردد؟

آخرین اخبار