تولید سلفی با سوپراستار

سعید آقاخانی پشت پرده زندگی یک سوپر استار را رو می‌کند ‍

سوپر استار به بهانه فیلم برداری،‌ خانواده اش را رها می کند و برای تفریح به بندرعباس می رود اما شک همسرش و تماس های او،‌ این بازیگر را مجبور می کند به تهران برگردد.

آخرین اخبار