غرس ۳۵۰ اصله نهال در آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) طالجرد اژیه

همزمان با آغاز سال نو و اجرای طرح آرامش بهاری در امامزاده مذکور تعداد ۳۵۰ اصله نهال جهت غرس گردید.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات