زمزمه‌ عبور از عارف در جلسه سه شنبه؛

چرا نمایندگان از حضور در فراکسیون «بی‌وزن امید» ناامید شده‌اند؟

آنچه از فعالیت و اخبار فراکسیون امید دیده و شنیده می‌شود، انشقاق و ازهم‌پاشیدگی جریانی است که قرار بود اکثریت نسبی و البته تأثیرگذار مجلس باشد اما فعلاً به اقلیت منفعل و منفک، تبدیل‌شده است.

آخرین اخبار