یک بام و دو هوای یک تصمیم؛

وقتی در بسته اقتصادی دولت برای خودرو پول هست، اما برای ازدواج و مسکن نیست

تدبیر اقتضا می‌کرد دولت منابع بانک مرکزی را در جهت تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر اختصاص می‌داد و پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد تومان برای وام خودرو در حالی است که در 2 سال اخیر به بهانه کمبود منابع، پرداخت وام ازدواج و تکمیل مسکن مهر با مشکل مواجه شده است.

آخرین اخبار