نوسانات جمعیتی ایران

ایران در آستانه بحران جمعیتی/ ازدواج و طلاق مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در میزان موالید

ایران در آستانه بحران جمعیتی و کاهش چشمگیر نفوس قرار دارد، این موضوع حقیقت تلخی است که آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال از آن پرده برداشته است.

اقبال بیشتر دختران دهه ۷۰ و پسران نیمه‌دوم دهه ۶۰ به ازدواج/ آمارهایی درباره ازدواج موقت

با وجود افزایش سن ازدواج، هم‌چنان بیش‌ترین میزان ازدواج متعلق به دختران ۲۴-۲۰ ساله و پسران ۲۹-۲۵ ساله است.

آخرین اخبار