محمدی:

ضرورت حرکات انقلابی برای آموزش مهارت های ارتباطی به جوانان

آسیب شناسی اجتماعی گفت: نیازمند حرکات انقلابی برای آموزش مهارتهای ارتباطی صحیح به جوانان هستیم چراکه دشمن با استفاده از آموزشهای فضای مجازی مسایلی را به جونان آموزش میدهد که تخریب‌کننده هستند.

محمدی:

کم کاری متولیان فرهنگی درقبال نسخه‌هایی که غربیها برای جوانان می‌پیچند

آسیب‌شناس اجتماعی گفت:غربیها با آگاهی از پاشنه آشیل نیازهای جوانان،نسخه‌های اشتباهی را در ماهواره به خورد جوانان می‌دهند درحالیکه دین ما سرشار از آموزشهای غنی اسلامی به جوانان است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات