محمدی:

ضرورت حرکات انقلابی برای آموزش مهارت های ارتباطی به جوانان

آسیب شناسی اجتماعی گفت: نیازمند حرکات انقلابی برای آموزش مهارتهای ارتباطی صحیح به جوانان هستیم چراکه دشمن با استفاده از آموزشهای فضای مجازی مسایلی را به جونان آموزش میدهد که تخریب‌کننده هستند.

محمدی:

کم کاری متولیان فرهنگی درقبال نسخه‌هایی که غربیها برای جوانان می‌پیچند

آسیب‌شناس اجتماعی گفت:غربیها با آگاهی از پاشنه آشیل نیازهای جوانان،نسخه‌های اشتباهی را در ماهواره به خورد جوانان می‌دهند درحالیکه دین ما سرشار از آموزشهای غنی اسلامی به جوانان است.

آخرین اخبار