ازدواج های دانشجویی راهکاری موثر برای فرهنگ سازی ازدواج آسان

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اصفهان گفت: ازدواج های دانشجویی راهکاری موثر برای فرهنگ سازی ازدواج آسان است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات