اقبال بیشتر دختران دهه ۷۰ و پسران نیمه‌دوم دهه ۶۰ به ازدواج/ آمارهایی درباره ازدواج موقت

با وجود افزایش سن ازدواج، هم‌چنان بیش‌ترین میزان ازدواج متعلق به دختران ۲۴-۲۰ ساله و پسران ۲۹-۲۵ ساله است.

آخرین اخبار