مجری‌ معروف‌ بالاخره‌ ازدواج‌ کرد

مرتضی حیدری ، مجری صدا و سیما ، متولد سال ۱۳۴۷ازدواج کرد.

آخرین اخبار