مظنه یک ازدواج ساده با رسم و رسومات/ با وام می‌توان ازدواج کرد؟

هرچند رسم و رسوم مربوط به ازدواج تنوع زیادی در کشور دارد اما در مجموع اشتراک بیشتر اصفهانی در قانونی نانوشته‌ای تقریبا شبیه به هم است، در این گزارش هزینه های یک ازدواجِ ساده متعارف در اصفهان برآورد و راهی برای کم کردن هزینه‌ها پیشنهاد شده است.

آخرین اخبار