گزارشی از کمیته امداد/

ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار ، اصلی‌ترین گام در راستای حمایت های اجتماعی

زنان سرپرست خانوار نان‌آورانی هستند که در تمام ناملایمت‌های زندگی و با وجود همه آسیب‌های اجتماعی مردانگی را معنا می‌کنند اما باید برای رسیدن به توانمندی فکری برای بودن سایه‌ای بالای سر این زنان سرپرست خانوار کرد.

آخرین اخبار