قرائتی در همایش آموزه های نور؛

با ازدواج دانشجویی مخالفم!

همایش آموزه های نور با حضور حجت السلام و المسلمین قرائتی با حضور بی نظیر دانشجویان در دانشکده ی علوم پایه دانشگاه اراک برگزار شد.

هجدهمین دوره ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان اصفهان برگزارشد

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: قرآن، رابطه پیامبر با جامعه و کل بشریت را رابطه رحمت العالمین معرفی کرده و بالعکس رابطه جامعه بشری با ساحت پیامبرش را رابطه مودت معرفی کرده که در ارتباط بین همسران نیز رابطه مودت و رحمت را توامان مطرح کرده است.

آخرین اخبار