کارشناس مسائل خانواده

ازدواج‌های فامیلی کم‌تر به طلاق‌های قانونی کشیده می‌شوند

کارشناس مسائل خانواده گفت: ازدواج‌های فامیلی کم‌تر به طلاق‌های قانونی کشیده می‌شوند اما فرزندان چنین ازداوج‌هایی با بیماری‌های ذهنی و جسمی بیشتری همراه هستند.

آخرین اخبار