/یک لحظه مکث/

بازارگرمی شیادان برای ازدواج‌های تلگرامی/ هر آشنایی 30 هزار تومان!

عده‌ای با سوءاستفاده از آشفته بازار ازدواج جوانان دام‌ خود را در تلگرام پهن کرده‌اند تا سودی به جیب بزنند، عده‌ای از جوانان هم غافل از اینکه چه سرنوشتی در انتظارشان است، به امید باز شدن گره ازدواجشان از آنها استقبال می‌کنند.

آخرین اخبار