در شهر زیار برگزار شد

اولین همایش بررسی آسیب های اجتماعی کودکان و نوجوانان

اولین همایش بررسی آسیب های اجتماعی به همت سازمان آموزش و پرورش ناحیه 6 استان اصفهان در شهر زیار برگزار شد.

۳۰مورد ازآسیب‌های فرهنگی رسانه‌های دیجیتالی غربی

محمد متقی-  موضوع بررسی مصرف کالاهای فرهنگی برای اولین بار توجه یونسکو را به خود جلب نمود. در نوزدهمین اجلاس یونسکو در نایروبی (۱۹۷۶) توجه به توسعه فرهنگی به صورت توصیه به مشارکت گسترده مردم در زندگی فرهنگی مطرح شد. ازطرفی جهانی شدن و گسترش وسایل ارتباط جمعی در سطح جهان به موضوع فرهنگ‌های قومی، […]

آخرین اخبار