پوتین: هیچ مانعی برای پیوستن ایران به سازمان شانگهای وجود ندارد

رئیس جمهور روسیه گفت: هیچ مانع دیگری برای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای وجود ندارد.

آخرین اخبار