در جلسه گرامی داشت ایام الله بن رود مطرح شد:

سوم خرداد یادآور حماسه عظیم برای نسل های آینده/ میزبانی شرق اصفهان از رالی 110 جانباز اصفهانی

بخشدار بن رود گفت: باید از فرصت این ایام در جهت تبیین اندیشه های عالی امام راحل و اهداف انقلاب بهره گیریم.

آخرین اخبار