اجرای برنامه تحویل سال شبکه 2 به آزاده نامداری و فرزاد حسنی رسید

فرزاد حسنی و آزاده نامداری دو مجری صداوسیما اجرای برنامه تحویل سال شبکه دو را بر عهده دارند.

آخرین اخبار