شهردار ورزنه

با مقاوم سازی اماکن تلفات را به حداقل کاهش دهیم

شهردار شهر ورزنه گفت: با مشارکت مالکان، بافت های فرسوده شهر را در جهت کاهش خطرات ناگهانی تخریب کردیم.

آخرین اخبار