قرائتی:

مسئولان باید به مطالبات بحق مردم رسیدگی کنند

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: این اعتراضات بحق مردم را مسئولین باید به آنها رسیدگی کرده و اگر با قصد اغتشاش صورت گیرد مردم باید با اتحاد و همدلی و بصیرت به مقابله با توطئه دشمن بپردازند.

آخرین اخبار