گزارش

وقت آن رسیده که مردم اقتصاد مقاومتی را در عمل دولتمردان ببینند

اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک بسیار به بهبود شرایط تولید خواهد کرد و استان اصفهان به عنوان یکی از استان‌های بزرگ اقتصادی کشور با اجرای کامل این سیاست‌ها شاهد تحولی در جامعه صنعت و تولید خود خواهد بود.

آخرین اخبار