معاون اعتبارات و منابع بانک مهر اقتصاد خبر داد

پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون اعتبارات و منابع بانک مهر اقتصاد از پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب و ایجاد ۱۰۰ هزار اشتغال در سال گذشته توسط این بانک خبر داد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات