معاون اعتبارات و منابع بانک مهر اقتصاد خبر داد

پرداخت بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

معاون اعتبارات و منابع بانک مهر اقتصاد از پرداخت بیش از 400 میلیارد تومان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب و ایجاد 100 هزار اشتغال در سال گذشته توسط این بانک خبر داد.

آخرین اخبار