یادداشت روز/ آب شرمنده بود، خاک هم شرمنده شد...

کاش اروند زبان به سخن بر می‌داشت!

تمام تلاشم را خواهم کرد که خود را غرق اعداد نکنم. تمام تلاشم را خواهم کرد که بین یک، هفت و پنج گم نشوم. تمام تلاشم را خواهم کرد تا تمام آنچه که باید بگویم را بگویم.

آخرین اخبار