رئيس ستاد آزمون هاي دانشگاه اصفهان خبر داد:

رقابت حدود ۶۰ هزار داوطلب اصفهانی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

رئیس ستاد آزمون های دانشگاه اصفهان با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در آخر هفته جاری گفت: ۵۹ هزار و ۹۱۶ نفر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ از اصفهان شرکت می کنند.

آخرین اخبار