حجت الاسلام محمد قطبی نوشت؛

آیا فرهنگ و ارشاد اصفهان تازه می‌شود؟

حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی در یادداشتی نوشته است: در سال جهش تولید، چشم به‌راه تازه شدن فرهنگ و هنر اصفهان هستیم تا با شتاب و عُمق بیشتر، اصفهان را دوباره صدرنشین تمدن ایرانی اسلامی کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان

رویکرد مدیریت جدید ارشاد اصفهان، تغییرات گسترده نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: رویکرد مدیریت جدید ارشاد اصفهان، تغییرات گسترده نیست و به دنبال ایجاد تغییرات وسیع در این اداره‌کل نیستیم.

آخرین اخبار