جزئیات پیشنهاد اوباما به‌ پوتین دربارۀ گام بعدی درسوریه

روزنامۀ واشنگتن پست جزئیات پیشنهاد آمریکا به روسیه دربارۀ همکاری نظامی در سوریه را منتشر کرد.

آخرین اخبار