صالحی: از همکارانم خواستم از ارسال محموله آب سنگین به آمریکا خودداری کنند

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:‌پس از دستبرد آمریکایی‌ها به دارایی 2 میلیاردی ایران از همکارانم خواستم از ارسال محموله آب سنگین به آمریکا خودداری کنند و جلوی آن را بگیرند تا تکلیف روشن شود.

آخرین اخبار