رئیس انجمن علمی داروسازان ایران:

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو سَم مهلک است

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو را سم مهلک دانست و گفت: ما سال گذشته نسبت به بروز کمبودهای دارویی هشدار داده بودیم.

آخرین اخبار