اطلاعیه بانک مرکزی:

هیچ نگرانی بابت تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب وجود ندارد

بانک مرکزی اطمینان داد تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت.

آخرین اخبار