35 میلیارد یورو ارز صادراتی برگشت/16.3 میلیارد یورو هنوز برنگشته است

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت 35 میلیارد یورو ارز صادراتی تا 31 مرداد سال جاری خبر دارد.

آخرین اخبار