قالیباف:

جای خالی سیاست‌گذاری صحیح در تخصیص ارز ترجیحی/ مرغ 30 هزار تومانی نتیجه سوءمدیریت در توزیع ارز است

رئیس مجلس گفت: درباره عرضه و کنترل ارز ترجیحی‌ای که در کشور هزینه می‌شود هیچ سیاست‌گذاری درستی وجود نداشته و آثار آن را در زندگی مردم محروم نمی‌بینیم.

آخرین اخبار