آغاز به کار پایگاه سنجش سلامت کلاس اولی ها در جرقویه علیا

جهت تشخیص زود رس بیماری های روانی– اداراکی و پیشگیری از افت تحصیلی، پایگاه های سنجش سلامت هر ساله اقدام به تست سنجش دانش آموزان اول ابتدایی می کند.

آخرین اخبار