موسوی:

ارزیابی فلزات سنگین درمحصولات کشاورزی اصفهان همزمان با ۹ استان آغاز شد

مدیرنظارت بر موادغذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گفت: ارزیابی سموم و فلزات سنگین در برخی محصولات کشاورزی در اصفهان همزمان با ۹ استان کشور آغاز شد.

آخرین اخبار