انتظار افکار عمومی از کنفرانس خبری امروز

لطفا به این ۱۲ سؤال پاسخ بدهید جناب آقای رئیس‌جمهور!

بعد از ظهر امروز رئیس‌جمهور محترم با اصحاب رسانه کنفرانس خبری دارد و قرار است به پرسش‌های آنها پاسخ بدهد.

آخرین اخبار