گزارشی از برندپوشی به هر قیمتی

وقتی محتاج نان شب، مارک می پوشد!/ روایتی از گران فروشی فروشگاه های برند در ایران

در واقع با تغییرسبک زندگی ‌ها در نتیجه ورود تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی، ارزش های جوانان رو به تغییراست. تغییری که می تواند آسیبی جدی به فرهنگ و ارزش های ایرانی- اسلامی اصیل وارد کند.

آخرین اخبار