گزارشی از ارز:

2014 سال آغاز خداحافظی دلار از مبادلات بین‌المللی

وابستگی مبادلات تجاری به دلار آمریکا، همواره هزینه‌های مضاعفی را به کشورها تحمیل می‌کرده و ناخواسته کشورها را در برابر بحران‌های دلار آسیب‌پذیر نگه داشته است.

آخرین اخبار