صندوق­ های مشترک سرمایه ­گذاری؛ نظریه برتری­ اقتصادی

بازار سرمایه ایران شاهد افزایش تعداد صندوق­ های سرمایه­ گذاری بوده است. افزایشی که با روند رو به رشد تعداد سرمایه گذاران، منجر به افزایش ارزش این صندوق­ ها نیز شده است؛ می­ توان گفت صندوق­ های سرمایه­ گذاری همانند یک فرصت است…

آخرین اخبار