مدیرعامل نوسازی اصفهان خبر داد

مرمت بیش از۱۵۰ اثر تاریخی اصفهان از سوی شهرداری

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان گفت: مهمترین محدوده تاریخی فرهنگی اصفهان با ۵۰۰ هکتار مساحت و طول ۶ کیلومتر بوده و مرمت بیش از۱۵۰ اثر تاریخی اصفهان از سوی شهرداری اصفهان انجام شده است.

آخرین اخبار