بدون توسعه نامتوازن

انتقال آب به اصفهان مشکلات را افزایش می‌دهد‌

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: بدون توسعه نامتوازن انتقال آب به اصفهان مشکلات را افزایش می‌دهد.

آخرین اخبار