کارشناس ارشد مشاور خانواده مطرح کرد؛

مهریه‌هایی که نه می‌توان داد نه می‌توان گرفت

زندگی‌های عجیبی با مهریه‌های عجیب‌تر در حال شگل گرفتن است، مهریه‌هایی که نه می‌توان داد، نه می‌توان گرفت.

مدیر‌کل میراث فرهنگی اصفهان:

صنعت گردشگری محور توسعه آینده استان اصفهان قرار می‌گیرد

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: صنعت گردشگری می‌تواند محور توسعه آینده استان باشد و در این راستا باید برنامه‌ریزی‌های جدی عملیاتی شود.

آخرین اخبار