مدیر‌کل میراث فرهنگی اصفهان:

صنعت گردشگری محور توسعه آینده استان اصفهان قرار می‌گیرد

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: صنعت گردشگری می‌تواند محور توسعه آینده استان باشد و در این راستا باید برنامه‌ریزی‌های جدی عملیاتی شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات