طرح جدید برای پول:

حذف نماد انرژی هسته‌ای و حدیث پیامبر (ص) در طرح جدید اسکناس ۵ هزار تومانی/ دولت به جای تغییر شکل، ارزش اسکناس را حفظ کند

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: توصیه من به دولت این است که به جای تغییر شکل، قیافه و رنگ اسکناس ارزش آن را حفظ کنند چراکه این تغییرات سودی جز هزینه های اضافی بر نظام پولی بانکی ندارد.

آخرین اخبار